Numer katalogowy: 3

Henryk WICIŃSKI(1908-1943)

Akty wiązane, 1936/37

brąz, odlew z oryginalnego modelu gipsowego, edycja 6/6
33 × 53 cm

Cena wywoławcza: 15 000 zł

Estymacja: 20 000 – 24 000 zł

„Tradycja awangardy zajmowała istotne ogniwo w dialektycznym modelu pojmowania dziejów sztuki, parafrazując słowa Marii Jaremy, ukazywała sztukę jako nieustanny, płodny i owocujący eksperyment. Największe wyzwanie »sztuce rewolucyjnej« w I Grupie Krakowskiej rzucali: Maria Jarema i Henryk Wiciński, studenci wywodzący się z pracowni Xawerego Dunikowskiego. Oboje podkreślali niemożność mówienia o rozgraniczeniu formy i treści w dziele, zwracając uwagę, iż pierwsza z nich konstytuuje de facto znaczenie obrazu, innymi słowy stanowi materializację myśli i  odczuć”.

Pejzaż i dziewczęta

[…] W granacie nieba krążek szklany księżyca

Tonął.

Dziewczęta spały w kryształach koszul

Przeświecając dojrzałemi owocami ciała

Których barwa rozsnuwała im nogi.

Stożki języków Patrzył trzepocący się motyl księżyca

A rozkosz […]

Wszechstronny artysta (odnajdywał się zarówno w projektowaniu kostiumów i scenografii teatralnej, jak i rysunku, rzeźbie czy wreszcie – poezji) był silnie zaangażowany w lewicę, choć jego twórczość na ogół nie daje się identyfikować jako przynależna jawnym politycznym i ideologicznym manifestacjom. Wiciński od 1932 roku współtworzył, wraz z takimi artystami jak np. Maria Jarema czy Jonasz Stern, I Grupę Krakowską. Co charakterystyczne, członkowie tej formacji, choć związani w oparciu o jednakowe poglądy polityczne, pozostawali wierni przekonaniu, że rewolucja nie musi dokonywać się w samym motywie przedstawienia, a raczej w formie dzieła i w nowym sposobie rozumienia sztuki i rzeczywistości przez odbiorcę. Stąd też częstokroć właśnie uproszczony i prymitywny realizm lub całkowite oderwanie od realizmu – abstrakcja. Artysta był ostatecznie w międzywojniu jednym z najważniejszych przedstawicieli awangardowej rzeźby w Polsce. Kwintesencją uprawianej przez niego sztuki jest jego własna wypowiedź: „Podnietą w plastyce są akt, maszyna, strajk, fabryka, kawiarnia, walka, drzewo – chodzi o stworzenie obrazu czy rzeźby, które by wyzwalały i organizowały nasze uczucia i wzrok”.

Kontakt:

Libra Dom Aukcyjny

ul. Złota 48/54
00-120 Warszawa
budynek Hotelu Mercure
(wejście od pasażu za budynkiem „Złota 44”)

Newsletter

Zamów wysyłkę katalogu