STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ, Die Atleten haben immer Recht, 1922

„Pojęcie deformacji wyraża, że coś, co ma pewną w jakikolwiek sposób uświęconą formę, zostało zniekształcone, nie tracąc jednak całkowicie podobieństwa z kształtem pierwotnym. […] Pojęcie to traci sens z chwilą, kiedy na obrazy patrzy się jako na pewne konstrukcje kształtów, żyjące życiem własnym, posiadające jedność formalną, niezależnie od przedmiotów na nich wyobrażonych, jeśli pojmuje się … Czytaj dalej STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ, Die Atleten haben immer Recht, 1922