Numer katalogowy: 24

Ryszard Winiarski(1936–2006)

Statystyczny kształt rysunku nr 2, 1974

kolaż, rysunek, papier; 60×86 cm

sygnowany p.d. „Statystyczny kształt rysunku | rysunek, 60 × 86, 1974” Inskrypcja: „Losowanie zarysu linii brzegowych rysunku | brzeg lewy | brzeg prawy [szereg cyfr w czterech pionowych kolumnach] | losowano rzutami kostką | sygnatura: Winiarski 1974”

Cena wywoławcza: 60 000 zł ●

Estymacja: 70 000–90 000 zł

Cena wylicytowana: 65 000 zł (transakcja warunkowa)

ul. Złota 48/54
00-120 Warszawa
budynek Hotelu Mercure
(wejście od pasażu za budynkiem „Złota 44”)

Szanowni Państwo,

Z uwagi na żałobę ogłoszoną na terenie Warszawy zdecydowaliśmy się zawiesić datę wernisażu wystawy Louis Marcoussis – polski twórca kubizmu. Nową datę ogłosimy w przyszłym tygodniu.

Due to the official mourning announced in Warsaw, we decided to cancel the opening of the exhibition Louis MarcoussisThe Polish creator of cubism. We will announce the new date of the exhibition next week.