Numer katalogowy: 24

Ryszard Winiarski(1936–2006)

Statystyczny kształt rysunku nr 2, 1974

kolaż, rysunek, papier; 60×86 cm

sygnowany p.d. „Statystyczny kształt rysunku | rysunek, 60 × 86, 1974” Inskrypcja: „Losowanie zarysu linii brzegowych rysunku | brzeg lewy | brzeg prawy [szereg cyfr w czterech pionowych kolumnach] | losowano rzutami kostką | sygnatura: Winiarski 1974”

Cena wywoławcza: 60 000 zł ●

Estymacja: 70 000–90 000 zł

Cena wylicytowana: 65 000 zł (transakcja warunkowa)

ul. Złota 48/54
00-120 Warszawa
budynek Hotelu Mercure
(wejście od pasażu za budynkiem „Złota 44”)