Numer katalogowy: 22

Marian Warzecha(ur. 1930)

Bez tytułu, 1973

olej, płótno; 166 × 66 cm
sygnowany na odwrocie: „MWarzecha, 1973”

Reprodukowany:
By form and number. Mathematical Inspirations in Contemporary Art in Krakow [katalog wystawy], 2–20.07.2012, Jagiellonian University, Kraków, kat. s. 78 (il.).
Wystawiany:
By form and number. Mathemaical Inspirations in Contemporary Art in Krakow, 2–20.07.2012, Pryzmat Gallery, Kraków.

Cena wywoławcza: 38 000 zł ●

Estymacja: 45 000-55 000 zł

Cena wylicytowana: 38 000 zł (sprzedaż warunkowa)

Marian Warzecha – malarz, twórca reliefów i asamblaży, urodzony w roku 1930 w Krakowie. Już w okresie nauki w tamtejszym liceum plastycznym prowadził oryginalne eksperymenty, głównie w formie kolaży. To właśnie ta technika pozostała mu szczególnie bliska przez kolejne długie dekady. W późniejszym czasie studiował w krakowskiej ASP malarstwo (lata 1949-50) i scenografię (1952-56; dyplom u Andrzeja Stopki otrzymał w roku 1957), a także etnografię
i historię sztuki na UJ. Współtworzył reaktywowaną w roku 1957 Grupę Krakowską. Brał udział w II Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w roku 1957 oraz w Sympozjum Artystów i Naukowców w Puławach w roku 1966.

Obracając się w środowisku Tadeusza Kantora, Warzecha na krótko uległ fascynacji informelem, jednak już pod koniec lat 50. powrócił do prac w ulubionym medium kolażu  i, nieco później, asamblażu. Jego twórczość cechowała swoista asceza, wręcz „ubóstwo” wykorzystywanych drobnych przedmiotów i wąskiej gamy barwnej utrzymanej w naturalnych, zgaszonych tonacjach. Wraz z żoną Teresą Rudowicz komponował kolaże z użyciem znalezionych w antykwariatach rękopisów czy starych rycin, opatrzonych niekiedy własnymi inskrypcjami. Badanie możliwości dzieła plastycznego  w kontekście tekstualności do pewnego stopnia włączało Mariana Warzechę w krąg artystów konceptualnych.

Prezentowana praca powstała w latach 70., a zatem okresie największego zainteresowania Mariana Warzechy możliwościami powiązania sztuk plastycznych z naukami ścisłymi, w szczególności z matematyką i fizyką, którymi zafascynował się pod wpływem lektury „Wstępu do teorii mnogości” Kazimierza Kuratowskiego. Wówczas Warzecha stworzył rozbudowany cykl Metazbiorów – obrazów wykreślonych na podstawie matematycznych teorii (m.in. wspomnianej teorii mnogości czy rachunku prawdopodobieństwa). Oprócz samych płócien w jego skład wchodziły także teoretyczne notatki artysty konsultowane z naukowcami, w szczególności z wykładowcą krakowskiej politechniki Wacławem Pieniądzem, z którym łączyła go wieloletnia współpraca. Prace te ograniczone były do skondensowanych znaków graficznych, matematycznych symboli czy wykresów na jednolitym czarnym lub białym tle. W przypadku prezentowanego dzieła mamy do czynienia z zestawieniem teoretycznego grafu ze swobodnymi, rozlewającymi się smugami błękitnej farby. Malarska materia ujawniona w górnej partii kompozycji zdaje się być przeciwwagą dla uporządkowanej struktury matematycznego wzoru, wprowadzając w obręb obrazu dozę ekspresji niepoddaną logicznemu rygorowi narzucanemu przez nauki ścisłe.

Zdaniem Dobromiły Błaszczyk swoich pracach Warzecha „rozbija jedne zbiory (…) i tworzy z nich nowe konstelacje. Niczym architekt buduje kolejne światy i porządki. Niczym etnograf gromadzi, analizuje i porządkuje zebrane materiały dotyczące różnej działalności człowieka. Niczym archeolog wydobywa ślady przeszłości wyrzucone na obrzeża naszej pamięci i historii. Oczyszcza je z kurzu zapomnienia i przywraca do życia” [1].

Marian Warzecha zyskał opinię artysty tajemniczego, wycofanego, nie lubiącego rozgłosu  i wystaw. Prezentowana na naszej aukcji praca stwarza jedną z nielicznych okazji do obcowania z jego sztuką.

[1] D. Błaszczyk, O skrawkach pamięci, archeologii i historii…, w: Marian Warzecha. Collage 1946—1949 – katalog wystawy Galerii Starmach, red. D. Błaszczyk, Kraków 2014, s. 85.

ul. Złota 48/54
00-120 Warszawa
budynek Hotelu Mercure
(wejście od pasażu za budynkiem „Złota 44”)

Szanowni Państwo,

Z uwagi na żałobę ogłoszoną na terenie Warszawy zdecydowaliśmy się zawiesić datę wernisażu wystawy Louis Marcoussis – polski twórca kubizmu. Nową datę ogłosimy w przyszłym tygodniu.

Due to the official mourning announced in Warsaw, we decided to cancel the opening of the exhibition Louis MarcoussisThe Polish creator of cubism. We will announce the new date of the exhibition next week.