Numer katalogowy: 5

Louis Marcoussis(1878-1941)

Violin, bouteille, fleurs dans un verre et six de pique, 1919

gwasz, ołówek, karton; 49 × 33,5 cm
sygnowany śr.d. „marcoussis 1919”, na odwrociu: „No 73”, wzdłuż krawędzi: „Violin, bouteille, fleurs dans un verre et huit de pique” na odwrociu na oprawie fotokopie nalepek z odwrocia: „Galeria Henri Creuzevault, Paryż” oraz opisy pracy

Proweniencja:
• Galerie Creuzevault, Paryż
• Kolekcja prywatna, Paryż
• Lipert Gallery, Brooklyn, Nowy Jork

Praca posiada ekspertyzę potwierdzającą autentyczność autorstwa prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego

Cena wywoławcza: 70 000 zł

Estymacja: 90 000-130 000 zł

Cena wylicytowana: obiekt niedostępny

Marcoussis jest wierny estetyce kubizmu. Kubizmu, który przedstawia i przywołuje, kubizmu subtelnych, intelektualnych i sensualnych transpozycji, w którym ważną rolę odgrywa światło – Charles Fegdal, francuski krytyk sztuki (1930 r.)

Louis Marcoussis (właściwie Ludwik Kazimierz Markus) – polski malarz, przez większą część życia tworzący w Paryżu. Pochodził ze znanej warszawskiej rodziny zasymilowanych Żydów. Po krótkim okresie studiów prawniczych, porzucił je na rzecz nauki malarstwa na ASP w Krakowie pod kierunkiem Jana Stanisławskiego i Józefa Mehoffera. W 1903 r. wyjechał do Paryża, ciągle pozostając pod wpływem stylu swoich krakowskich nauczycieli. Na emigracji zmagał się z kryzysem twórczym, zarabiał na życie tworząc prasowe karykatury. Około roku 1910 poznał poetę i teoretyka sztuki Guillaume’a Apollinaire’a, a za jego sprawą także Picassa, Braque’a i Grisa, i już wkrótce wraz z nimi współtworzył ścisłe grono twórców nowego awangardowego nurtu – kubizmu, który zrewolucjonizował dotychczasową historię sztuki.

Początkowo Marcoussis malował obrazy dość „typowe” dla kubizmu syntetycznego, jednak szybko porzucił je na rzecz własnych oryginalnych eksperymentów z wprowadzeniem do kompozycji większej dynamiki i wrażenia ruchu. W okresie międzywojennym zaczął dodawać do swoich prac elementy zróżnicowane fakturowo łącząc różne techniki i materiały; w szczególności upodobał sobie w tym celu szkło. W latach 30. – prawdopodobnie pod wpływem przybierającego na znaczeniu ruchu surrealistycznego – w jego twórczości, choć ciągle kubistycznej, zaczęły pojawiać się elementy liryzmu i poetyckiej metafory. Poza malarstwem sztalugowym, Marcoussis uprawiał grafikę i ilustrację książkową, wykonując prace m.in. do dzieł Apollinaire’a i Tristana Tzary.

Praca Violin, bouteille, fleurs dans un verre et six de pique powstała w roku 1919, a zatem w dojrzałej fazie autorskiej redakcji kubizmu Louisa Marcoussisa. W tym okresie artysta wykonał kilka gwaszy i obrazów olejnych w typie „tradycyjnych” martwych natur poddanych kubistycznej metodzie malarskiej analizy. Podobnie jak u Picassa czy Braque’a, rekwizyty jego obrazów stanowiły instrumenty muzyczne, naczynia i – jak w tym przypadku – karty do gry. Prezentowana martwa natura stanowi studium przygotowawcze do analogicznego obrazu na szkle, który Marcoussis namalował w tym samym roku –  nie traci jednak przy tym swojego waloru jako autonomiczne dzieło sztuki. Oprócz precyzyjnie zbudowanej kompozycji, szczególną uwagę zwraca fakturowe zróżnicowanie poszczególnych elementów: od delikatnych, niemal akwarelowych plam bordiury, przez nakrapiane partie geometrycznych kształtów wewnątrz niej, aż po grubo kładzioną farbę w samym centrum studium. Praca oddziałuje także – dość nietypową dla nurtu kubistycznego – jasną, żywą paletą barwną.

ul. Złota 48/54
00-120 Warszawa
budynek Hotelu Mercure
(wejście od pasażu za budynkiem „Złota 44”)

Szanowni Państwo,

Z uwagi na żałobę ogłoszoną na terenie Warszawy zdecydowaliśmy się zawiesić datę wernisażu wystawy Louis Marcoussis – polski twórca kubizmu. Nową datę ogłosimy w przyszłym tygodniu.

Due to the official mourning announced in Warsaw, we decided to cancel the opening of the exhibition Louis MarcoussisThe Polish creator of cubism. We will announce the new date of the exhibition next week.