Numer katalogowy: 25

Henryk Stażewski

Relief nr 87, 1975

relief / akryl, płyta
sygnowany na odwrocie: „nr 87, 1975, H. Stażewski”

Proweniencja:

  • z kolekcji Andzelm Gallery

Cena wywoławcza: 40 000 zł ●

Estymacja: 55 000–65 000 zł

Cena wylicytowana: 40 000 zł (sprzedaż warunkowa)

ul. Złota 48/54
00-120 Warszawa
budynek Hotelu Mercure
(wejście od pasażu za budynkiem „Złota 44”)