Numer katalogowy: 19

Ed Mieczkowski(1929 –2017)

Clockwork, 1965

akryl / płótno naklejone na płytę
61 × 61 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: „CLOCKWORK” | ED
MIECZKOWSKI | 1965
na odwrociu nalepka galeryjna z danymi pracy
Proweniencja:
Kolekcja prywatna, Nowy Jork

Estymacja: 95 000 – 110 000 PLN ●

Cena wylicytowana: 90 000 PLN *

Obraz „Clockwork” powstał w 1965 roku i pochodzi z okresu, w którym
Ed Mieczkowski współtworzył awangardową, korzystającą z doświadczeń
op-artu grupę Anonima. Płaszczyzna prezentowanej pracy została podzielona
na równomierne pola trapezów, trójkątów i półokręgów, które artysta
pokrył różnymi odcieniami bieli, czerni i szarości. Monochromatyczna
kompozycja stanowi jedną z najbardziej charakterystycznych realizacji
malarza z danego okresu.
Grupa Anonima funkcjonowała w latach 1960–71, oprócz Mieczkowskiego
należeli do niej Ernst Benkert oraz Francis Hewitt. Zajmowali się przede
wszystkim precyzyjnym badaniem fenomenów naukowych i psychologii
percepcji optycznej, przy jednoczesnej negacji negatywnych zjawisk świata
sztuki: konsumeryzmu i dostosowywaniu się artystów do potrzeb rynku.
W swoim manifeście wyraźnie zaznaczyli, że nie chcą pozostać anonimowi
wewnątrz grupy – wręcz przeciwnie – pielęgnowali różnice, wynikające
z ich temperamentów i zaplecza ideowego. Decydowali się na „uzgodnione
ograniczenia”, polegające na jednoczesnym badaniu przez trzech członków
grupy jednego aspektu doświadczenia wizualnego. Decydowali się również
na czteroletni cykl analizy wybranych wcześniej problemów w dwuwymiarowej
przestrzeni obrazu. Uważali, że tak skonstruowany system
pracy pozwoli im na uwolnienie się od struktury narzucanej artystom
przez dotychczasowe kanony i pozwoli na zastąpienie ich własną inwencją.
Efekty swojej pracy często prezentowali na wystawach zbiorowych, czego
przykładem może być istotna ekspozycja realizacji grupy, która odbył się
w 1966 roku w warszawskiej Galerii Foksal.
Mieczkowski urodził się w 1929 roku w Pittsburgu, w rodzinie o polskich
korzeniach. W 1957 roku ukończył Cleveland Institute of Art, BFA oraz
Carnegie Tech. MFA w 1959 roku. Od 1959 roku wykładał na Cleveland
Institute of Art, a od 1963 roku na Western Reserve University. Po rozpadzie
grupy Anonima w 1971 roku twórca kontynuował badania w zakresie
abstrakcji geometrycznej i op-artu. W 1996 roku otrzymał prestiżową
nagrodę Cleveland Arts Prize for Visual Arts.

ul. Złota 48/54
00-120 Warszawa
budynek Hotelu Mercure
(wejście od pasażu za budynkiem „Złota 44”)