Numer katalogowy: 21

Bogusław Szwacz(1912–2009)

Kompozycja Ars Horme, lata 70. XX wieku

olej / płótno
33,5 × 24,5 cm

Estymacja: 6 000 – 8 000 PLN

Cena wylicytowana: 4 800 PLN *

„Postawa twórcza ARS-HORME powstrzymuje spontaniczne
odruchy wyobraźni i ukierunkowuje wyobraźnie na rzecz żmudnych
realizacji artystycznych, by dziełu nadać doskonałość. ” *
Bogusław Szwacz – malarz, rysownik, rzeźbiarz i pedagog akademicki.
W latach 1931–1937 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem
m.in. Teodora Axentowicza i Xawerego Dunikowskiego. Był współzałożycielem
kilku grup artystycznych: Grupy Młodych Plastyków w 1946 (która
z czasem połączyła się z II Grupą Krakowską), w 1948 Le Surréalisme
Révolutionnaire, a w 1957 – Sztuki Nowoczesnej. W roku 1947 jako stypendysta
Ministerstwa Kultury i Sztuki wyjechał na rok do Paryża, gdzie
nawiązał liczne kontakty z awangardowymi artystami, między innymi
Légerem, W latach 1948–1962 wykładał na ASP w Warszawie. Od roku 1956
popularyzował swoją autorską koncepcję sztuki „Ars-Horme” – „Sztuki
Poruszania Wyobraźni”, która ma na celu pogłębianie harmonii człowieka
ze światem zewnętrznym oraz pobudzenie jego wyobraźni w sferze duchowej
i materialnej. Źródłem koncepcji był sprzeciw wobec zmian w sztuce
zapoczątkowanych przez Duchampa, które, jak twierdził, zafałszowują
proces twórczy poprzez zastąpienie go potrzebą wolności oraz negują
specyfikę dzieła sztuki, zrównując je ze zjawiskami życia. Szwacz ogłosił
manifest swojej teorii artystycznej w roku 1977 na plenerze w Osiekach.
Bogusław Szwacz w mistrzowski sposób łączył w swojej sztuce motywy
zaczerpnięte z organicznego świata natury, jak i wytworów ludzkiej kultury.
Jak pisał krytyk Zbigniew Taranienko, na obrazach Szwacza pojawiają się
„punkty, przestrzenne drobiny, piktogramy, pasma arabeskowych zapisów,
stanowcze linie sił, zmaterializowane znaki, tajemnicze symbole […].
Tworzą wyraźne skupiska, regularne układy, rozproszone konstelacje.
Przywracają harmonię dzięki promieniowaniu światła, jednorodności tonacji
barwnych i natężeniu walorów. W największych obrazach kształtują się
muzyczne rytmy” *. Za pomocą tych środków Bogusław Szwacz stworzył
swój własny unikalny (choć mówiący o sprawach uniwersalnych) język
malarski, który doskonale widać w prezentowanym dziele.
* Bogusław Szwacz, „Manifest sztuki Ars-Horme”, Osieki 1977 ,
w: Bogusław Szwacz. Malarstwo Ars-Horme, broszura towarzysząca
wystawie w Galerii Studio, red. Z. Taranienko, Warszawa 1984,
s. nlb.

ul. Złota 48/54
00-120 Warszawa
budynek Hotelu Mercure
(wejście od pasażu za budynkiem „Złota 44”)