Numer katalogowy: 4

Adam Marczyński(1908-1985)

Pejzaż industrialny, II poł. lat 30. XX wieku

olej, płótno; 56 × 45 cm
sygnowany p.g.: „adam marczyński”; na odwrocie pieczęć producenta opraw

Praca posiada ekspertyzę chemiczną potwierdzającą autentyczność.

Cena wywoławcza: 50 000 zł ●

Estymacja: 70 000-80 000 zł

Cena wylicytowana: 55 000 zł (sprzedaż warunkowa)

Adam Marczyński – malarz, rzeźbiarz oraz twórca asamblaży. Uznawany jest za jednego z najoryginalniejszych twórców powojennego środowiska artystycznego Krakowa. Ukończył tamtejszą ASP i związał się z I Grupą Krakowską, a także brał udział w jej powojennej reaktywacji.

Tym, co wyróżniało Marczyńskiego na tle współczesnych mu artystów, była otwartość na różnorodne, niekiedy bardzo od siebie odległe prądy w sztuce oraz nieustanne eksperymentowanie i poszukiwanie nowych rozwiązań dla własnej praktyki.
Rozległe zainteresowania widać już w najwcześniejszych latach twórczości, gdy jednocześnie dawała o sobie znać jego fascynacja kubizmem, jak i wyjątkowo popularnym rodzimym postimpresjonistycznym nurtem koloryzmu spod znaku Komitetu Paryskiego. Połączenie obu tych poetyk znajdowało najczęściej wyraz w stonowanych martwych naturach i pejzażach. W okresie powojennym Marczyński – jak wielu artystów skupionych wokół Tadeusza Kantora – zwrócił się w kierunku surrealizmu; widoczne w jego pracach są zwłaszcza wpływy Paula Klee i Joana Miró[1], a w najdalej posuniętych ku abstrakcji motywach odnaleźć można także nawiązania do „klasyka awangardy”, Kandinsky’ego. Pod koniec lat 50. zaczął zgłębiać fakturowe wartości obrazu zbliżając się do malarstwa materii, zaś u progu kolejnej dekady wiodącą formą w jego twórczości stały się mobilne reliefy – formy przestrzenne o ruchomych, zmiennych elementach, zachęcające odbiorcę do własnej inwencji czy wręcz swoistego współtworzenia dzieła. Dodatkowo przez całe swoje artystyczne życie Marczyński tworzył interesujące monotypie, wykonywał prace zarówno w niewielkiej skali (rysunek, liczne ilustracje książkowe), jak i malarstwo monumentalne (np. dekoracje w kościelnych wnętrzach). Choć twórczość Marczyńskiego jest niezwykle zróżnicowana stylowo i tematycznie, a zwroty od figuracji ku sztuce bezprzedmiotowej (i odwrotnie) następują po sobie niemal cyklicznie, kolejne „fazy” zawsze łączy nadrzędna wartość, jaką jest niezwykła wrażliwość artysty na walory barwne i świetlne, a także umiejętne połączenie elementów intelektualnych ze spontaniczną ekspresją.

Prezentowany Pejzaż industrialny powstał po połowie lat 30. ubiegłego wieku, a więc niedługo po ukończeniu przez Adama Marczyńskiego studiów artystycznych. Olejne obrazy jego autorstwa z tego okresu stanowią dziś prawdziwą rynkową rzadkość. Zwraca uwagę także dość nietypowa tematyka: Marczyński przeważnie malował wówczas martwe natury i „klasyczne” pejzaże, bez ludzkiego sztafażu. W tym przypadku do czynienia mamy jednak z pejzażem miejskim. Jego elementy – znajdujący się na pierwszym planie samochód, sylwetki ludzkie czy budynki w tle – zostały potraktowane syntetycznie i sprowadzone do linearnych zarysów. Tym, co oddziałuje na odbiorcę są bowiem nie detale, lecz faktura i barwy kompozycji. Szczególną uwagę zwraca dolna partia, w której artysta niemal rzeźbiarsko wydrapał w grubej warstwie farby niewielkie owalne kształty, sugerujące nierówności i wyboje miejskiej ulicy wyłożonej kocimi łbami. Pejzaż industrialny wskazuje na tematyczne podobieństwo z ilustracjami prasowymi o tematyce społeczno-politycznej, jakie artysta wykonywał jeszcze w czasie studiów. W tym przypadku jednak scena rodzajowa obrazująca życie robotników i przemysłowe miasto przedstawiona została w dużym formacie, zyskując dodatkowy walor artystyczny.

[1] Adam Marczyński, red. Z. Szanajca-Kossakowska, Warszawa 1959, s. 6.

ul. Złota 48/54
00-120 Warszawa
budynek Hotelu Mercure
(wejście od pasażu za budynkiem „Złota 44”)

Szanowni Państwo,

Z uwagi na żałobę ogłoszoną na terenie Warszawy zdecydowaliśmy się zawiesić datę wernisażu wystawy Louis Marcoussis – polski twórca kubizmu. Nową datę ogłosimy w przyszłym tygodniu.

Due to the official mourning announced in Warsaw, we decided to cancel the opening of the exhibition Louis MarcoussisThe Polish creator of cubism. We will announce the new date of the exhibition next week.